Världsträdet Yggdrasil


(Jordens skapelseVanakrigetOdens jakt på vishetKvädet om TrymIduns äpplenBalder & mistelnLokes straffRagnarök)

Det finns en ask, som är gudarnas viktigaste plats. Yggdrasil heter trädet, som sträcker sig över alla världar och som har grönskat sedan tidernas början. Trädet växer från tre rötter som alla sträcker sig till varsin källa. Den första ligger i det mörka Nifelheim, där ormen Nidhögg ihärdigt tuggar på roten. Många andra ormar gör honom sällskap i denna fuktiga, kalla grop. Med jämna mellanrum kommer ekorren Ratatosk springande längs stammen för att lämna fientliga meddelanden från örnen i Yggdrasils krona. Ratatosk ilar alltid tillbaka med ett minst lika hatiskt meddelande till örnen däruppe, som har höken Väderfjölne mellan ögonen.

Den andra roten finns vid Mimers brunn i Jotunheims utkant. Där har jätten Mimer sin hemvist och hans brunn är visdomens källa. Mimer dricker själv ur den varenda dag och därför har han mycket vishet och också kunskap om allt som kommer att ske.

Den tredje och sista roten ligger vid Urdarbrunnen i Asgård, där de tre ödesgudinnorna bor. Deras namn är Urd, Verdandi och Skuld och varje dag vattnar de roten i sitt hem med vatten ur brunnen. Det är på denna plats som gudinnorna spinner världens och människornas öden.

Fyra hjortar betar på Yggdrasils krona. De har fått namnen Dain, Dvalin, Duneyr och Dyratror. Bredvid dem betar geten Heidrun på samma krona. Från hennes juver strömmar förevigt det klara mjödet, som gudarna livnär sig på.
©2014 Nordisk-mytologi.se Sitemap