>

Om Nordisk-mytologi.se


Nordisk-mytologi.se öppnade portarna i april 2009 för att bli en webbplats där du kan få en inblick i forntidens Norden. På webbplatsen ligger den förkristna tiden i fokus och behandlar såväl arkeologiskt material som tidiga litterära källor. Här kan du få bättre förståelse för de forntida människorna och hur de levde och tänkte, genom att läsa om deras tro och traditioner.

Om innehållet

Den första delen om Landskap & människor ger en kort översikt av den rent fysiska resan från stenålderns början till järnålderns slut. I Världsbild & tro kommer i samma form en sammanfattning av vad man känner till om den vaga tankegångens resa. I Kult & tradition presenteras de seder som skildrats av historiker eller skönlitterära författare och som även funnit arkeologiskt stöd. Delen om Bilder & symboler utgörs av allt från suggestiva motiv i grottmålningar till stilfulla symboler som ristats intill runorna. Ytterligare symbolik blir det i avsnitten om Runor, där deras funktioner, både som magiska symboler och som skrivtecken, förklaras. I Sagor & myter återberättas guda- och hjältesagor från de isländska Eddorna och Gestalter, platser etc. ger till dessa en ordlista samt berättar om deras karaktärer, platser och föremål. Avsnittet om Forskning, rön & gamla ideal är det senaste tillskottet på webbplatsen och innehåller kompletterande fakta om befolkningsursprung, värderingar och nazisternas användning av forntida symboler.

Intresseprojekt 2009-2014

Jag som ligger bakom Nordisk-mytologi.se var väldigt fascinerad av naturreligioner när jag var yngre. Jag hade hört talas om en förhistorisk modergudinnekult i Norden, om att historieskrivningen om vikingarna var skev och om att de nedtecknade gudasagorna var tolkade av kristna. Det väckte min nyfikenhet och jag bestämde mig för att försöka reda ut hur de forna nordbornas tankevärld egentligen såg ut. Lättare sagt än gjort förstås, men lite klokare tror jag i alla fall att jag blev. Och den lilla klokskapen ville jag gärna dela med mig av.

Nordisk-mytologi.se byggdes som ett intresseprojekt mellan 2009 och 2014. Syftet var att erbjuda en kunskapskälla om förhistoriens människor och kultur, bortom bilden av den våldsamme vikingen och nationalistiska idealiseringar av forntidens Norden. Inga nya texter har skrivits under de senaste åren, men webbplatsen ligger idag kvar för att (förhoppningsvis) bidra med kunskap på temat för dig som är intresserad.

Sofie Bergstrand, 8 juni 2021

Kontakt

Eftersom jag inte längre jobbar aktivt med hemsidan eller har tid att besvara meddelanden med jämna mellanrum har kontaktformuläret tagits bort. Om du vill komma i kontakt med mig kan du gå in på Nordisk-mytologi.se:s Facebooksida och skicka ett meddelande, så svarar jag när jag har möjlighet.

Källmaterial

En liten lista på litteraturen som gjort denna webbplats möjlig:

 • Jordens moder i Norden - Birgitta Onsell
 • Forntid i Sverige — en introduktion - Dag Lindström
 • Djur och natur i fornnordisk mytologi - Lars Magnar Enoksen
 • Gudar och gudinnor i Norden - Lars Magnar Enoksen
 • Lilla boken om runor - Lars Magnar Enoksen
 • Hällristningar i Sverige - Å. Fredsjö, S. Janson och C.A Moberg
 • Nationalencyklopedin (www.ne.se)
 • Skenet från det förflutna - Anders Kaliff
 • Snorre Sturlassons Edda
 • Den poetiska Eddan
 • Vem är vem i nordisk mytologi - Åke Hultkrantz
 • Vikingatidens ABC - Statens historiska museum
 • Trosföreställningar under förhistorien - Länsstyrelsen.se
 • Nordisk hedendom - tro och sed i förkristen tid - Folke Ström
 • Historia Historiska.se

 • ©2014 Nordisk-mytologi.se Sitemap