Gestalter och platser i nordisk mytologi


Benämningar •  Gudar & gudinnor •  Andra gestalter •  Platser •  Föremål

Under denna sektion presenteras såväl gestalter som platser och speciella föremål man stöter på i gudasagorna och i mytologin. Dessutom introduceras närmare vad som menas med benämningar som till exempel dvärgar, einhärjar och tursar.

Personregistret i nordisk mytologi är enormt och ofta kan flera gestalter – främst gudar och gudinnor – tyckas ha ytterst lika egenskaper. Det beror framför allt på att gudar och gudinnor som dyrkades hade olika namn på olika platser i Norden, och att berättelserna om dem också kunde variera. Då man senare har gjort tolkningar i mytologin, har man i somliga fall tilldelat flera namn till samma person, medan man i andra, mer osäkra fall även låtit de olika namnen stå för olika personer.


©2014 Nordisk-mytologi.se Sitemap